ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Обръщайки се към Атанас Стоянов Стоянов можете да бъдете уверени, че:

Размерът на възнагражденито не зависи от стойността на оценяваното имущество, а единствено от сложността на задачата.

Работи се в кратки срокове, които стриктно се спазват.

 

За повече информация се обадете на 0887854014 или 0877112018 .